TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych.

Dzieci uczestniczące w grupowych spotkaniach TUS przede wszystkim uczą się :

  • umiejętności społecznych
  • umiejętności komunikacyjnych
  • modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • współpracy w grupie
  • strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • pracy nad przestrzeganiem zasad
  • rozpoznawania emocji i potrzeb
  • kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów

Zajęcia odbywają się w piątki.
Czas trwania: 1 godzina
Koszt: 60 zł (spotkanie)