Uwaga słuchowa to zdolność do uważnego używania słuchu w celu uczenia się lub komunikowania, bez zakłóceń na płaszczyźnie emocjonalnej.
Dobra uwaga słuchowa oznacza umiejętność adaptacji do nieustannych zmian zachodzących w naszym środowisku dźwiękowym.

W teście uwagi słuchowej badamy:
- progi słyszenia w przewodnictwie powietrznym;
- progi słyszenia w przewodnictwie kostnym;
- selektywność;
- lateralizację słuchową.
 
Test uwagi słuchowej pozwala ocenić, jakimi możliwościami słuchania, a także słuchania samej siebie dysponuje badana osoba. To coś więcej niż audiogram, który bada po prostu słuch pacjenta.
Dzięki testowi uwagi słuchowej jest możliwość tworzenia zindywidualizowanych programów Metody Tomatisa, dostosowanych do potrzeb klienta.
Test uwagi słuchowej to jedno z głównych narzędzi Metody Tomatisa.
 
więcej: http://www.tomatisgdynia.pl/
 
Cena badania: 300 zł