Nazywam się Agnieszka Rykaczewska, jestem dyplomowanym specjalistą emisji i higieny głosu, logopedą medialnym, neurologopedą i polonistą. Szeroko rozumiana komunikacja od zawsze była w centrum moich zainteresowań. Swoją pracę zawodową rozpoczynałam w 1997 r. w trójmiejskich mediach. W 2004 r otworzyłam w Gdyni prywatny gabinet logopedyczny. Od tego czasu zajmuję się terapią mowy, komunikacją językową oraz terapią zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Prowadzę również warsztaty i szkolenia specjalistyczne.

Swoje zainteresowania i działania zawodowe skupiam głównie na trzech dziedzinach: warsztatach z emisji głosu, terapii jąkania i stymulacji metodą Tomatisa ® . Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło mi przygotować autorskie programy, które pomagają uczestnikom w życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Regularnie współpracuję z innymi specjalistami podnosząc jakość zajęć. 


Wykształcenie:

Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Logopedii Szkolnej, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Filologia polska, pięcioletnie studia magisterskie, Uniwersytet Gdański


Ukończone szkolenia i warsztaty specjalistyczne:

- Trener metod relaksacyjnych dla dzieci (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

- Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

- Jak zacząć prowadzić webinary i kursy on-line (Karolina Czerwonka Akademia Kursowebinarów)

- METODA TOMATISA poziom 4 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)

- METODA TOMATIS Poziom 3 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)

- METODA TOMATISA Poziom 2 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)

- Trener - szkoleniowiec ( Erudiogroup)
- Trening regulacji emocji (Centrum Rozwoju Osobistego we Wrocławiu)
- Wczesna nauka czytania "Kocham czytać" (prof. Jadwiga Cieszyńska, autorka Metody Krakowskiej)
- METODA TOMATISA Poziom 1 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień II praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień I (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)
- Jąkanie wczesnodziecięce (prof. T. Tarkowski, Fundacja Orator)
- Kurs „Integracja Odruchów Twarzy” według metody dr Svietłany Masgutowej (Międzynarodowy Instytut dr Svietłany Masgutowej)
- Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
- Kurs szkoleniowy w zakresie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)
- Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów)
- Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny (Combid ata Sopot)
- Seminarium naukowe „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
- Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie (alalia) (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie)
- Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (dr A. Regner, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
- Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dr Pluta-Wojciechowska, Polski Związek Logopedów)

Publikacje:

"Metoda Tomatisa® jako metoda wspomagająca pracę terapeutyczną", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021) str. 48-49.
"STYMULACJA SŁUCHOWA w terapii logopedycznej",  Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021) str. 50-57.
"Trening Metodą Tomatisa jako uzupełnienie terapii logopedycznej",  Forum Logopedy (maj - czerwiec 2021) str. 66-67.