Posiadam certyfikat Tomatis Developpement S.A. z siedzibą w Luksemburgu.
Placówka jest wyposażona w najnowocześniejszy licencjonowany sprzęt terapeutyczny, który jest gwarancją niezawodności i wysokiej skuteczności treningów słuchowych.

więcej: http://www.tomatisgdynia.pl/
 
METODA TOMATISA® – SŁUCHOWA STYMULACJA NEUROSENSORYCZNA
 
Rewolucyjny, nowoczesny i wyjątkowy trening, którego skuteczność została dowiedziona naukowo. Pomaga podnosić uwagę słuchową – dzięki której uczymy się i poznajemy świat. Podnosi koncentrację, ułatwia naukę, redukuje stres.
Prawidłowe słyszenie to jedna z najważniejszych funkcji człowieka. Powtarzane seanse słuchowe (za pomocą specjalnych słuchawek) pomagają szybko nauczyć mózg oraz ucho prawidłowej analizy dźwięków. Realnie wspomagają rozwój mowy – zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i języków obcych. Pomagają odzyskać emocjonalną równowagę, lepiej się koncentrować oraz komunikować z innymi.
 
Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji neurosensorycznej. Dźwięk jest przekazywany przez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki oraz poprzez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Wszystko dzieje się za pomocą tzw. „elektronicznego ucha”. Efekt Tomatisa® zostaje uzyskany przez podwójny mechanizm kontrastu percepcji dźwięku mający „zaskoczyć” ucho.
Zaleca się od 3 do 6 sesji (w zależności od problemu) - etapy terapii. Jedna sesja trwa od 40 do 80 minut dziennie przez 10 - 13 dni. Po każdej sesji następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów : w ten sposób upływają 3 lub 4 tygodnie przerwy między 1 i 2 etapem oraz 1,5 - 2 miesiące między 2 i 3 etapem terapii. 3 - 4 miesięce między 3 i 4 etapem.
Dzieciom do lat 13 podczas sesji Tomatis musi towarzyszyć opiekun dorosły.
 
Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej.
Trening słuchowy metodą TOMATISA ® stosowany jest:
 - w zaburzeniach płynności mowy - jąkanie,
 - dla dzieci z problemami szkolnymi,
 - przy dyslekcji dysgrafii, dyskalkulii,
 - przy zaburzeniu koncentracji i uwagi,
 - w nadwrażliwości słuchowej,
 - dysfunkcji związane z motoryką dużą i małą,
 - słabej koordynacji ruchowej,
 - trudności z utrzymaniem równowagi (np. jazda na rowerze),
 - ADHD,
 - w logopedii,
 - przy autyzmie, zespole Aspergera.
 
Można dobrze słyszeć, ale źle słuchać
Czasami brzmienie informacji jest dobrze słyszane, ale źle zanalizowane na płaszczyźnie emocjonalnej. Mózg broni się budując bariery, które mogą sprzyjać rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń.
Metoda TOMATISA stymuluje mózg
Odbywa się wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe przy użyciu urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej.
 
PROGRAM SŁUCHOWY REALIZOWANY JEST W DOMU PO WYPOŻYCZENIU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

CENNIK:
Konsultacje: 300 zł
Test uwagi słuchowej: 300 zł
Test uwagi słuchowej pomiędzy etapami programu słuchowego: 100 zł
Metoda TOMASTIS ® : cena za 1 etap (przy wypożyczeniu sprzętu do domu pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 500 zł)
Tomatis: 1700 zł (cena za każdy etap)
Nagranie głosu matki: 100 zł